Tijdschriften

ILGE beheert abonnementen op tijdschriften voor bedrijven, bibliotheken en overheidsinstellingen. Hoewel de afgelopen een duidelijke verschuiving naar online journals zichtbaar is, blijft een belangrijk deel van bedrijfscollecties bestaan uit papieren tijdschriften.

Binnen ons klantenservice team zijn er een aantal online-collectiespecialisten. Zij adviseren onze klanten over de mogelijkheden om de papieren collectie te digitaliseren. Dit kan zinvol zijn wanneer er meerdere personen binnen een organisatie tegelijkertijd toegang moeten hebben tot dezelfde informatie. Daarnaast kan het een kostenbesparing opleveren. Deze adviezen worden ondersteund met een specificatie van de kosten. Er wordt echter een even groot belang toegekend aan de bedrijfscultuur en de bijbehorende wensen. Zo is het dus goed mogelijk dat papieren tijdschriften het overgrote deel van een collectie blijven uitmaken.

ILGE zorgt ervoor dat de toezending doorloopt bij adresverandering van uitgever of bij verandering van uitgever. Tevens informeren wij onze klanten over nieuwigheden/wijzigingen m.b.t tijdschriften. Via de ILGE Portal worden o.a. de volgende veranderingen gecommuniceerd:

  • Wijziging van tijdschriftentitel of periodiciteit
  • Wijziging van abonnementsprijs van een tijdschrift of vakblad.
  • Wijziging van frequentie
  • Stopzetting van tijdschriftentitels. Wanneer een titel door de uitgever wordt opgeheven, stelt ILGE een alternatieve titel voor in dezelfde prijscategorie. Uiteraard heeft de klant ook de keuze om een andere titel ter vervanging van de verdwenen titel aan de collectie toe te voegen of om geen nieuw abonnement af te sluiten.

ILGE onderhoudt al meer dan 40 jaar nauwe contacten met (inter)nationale uitgevers een heeft als intermediair een zeer goede naam opgebouwd in de uitgeverswereld. Hierdoor kunnen wij overal ter wereld abonnementen afsluiten op kranten, tijdschriften, losbladige vervolgwerken en dit zowel in gedrukte vorm als in digitale versie.